كيف چرم كيف چرم .

كيف چرم

جزئيات نامه صادركنندگان سالامبور و چرم به جهانگيري


به گزارش خبرگزاري صداو سيما علي كاشاني‌پور افزود: با دقت به حالت بحراني در اين صنعت، ادامه دريافت عارضه ها و عدم اعتنا دستگاه هاي ذيربط، صادرات متوقف خواهد شد كه بر اين اساس، اين اتحاديه با ارسال طومار و درخواست از معاون نخستين رييس جمهور جهت تعيين تكليف نهايي، مبادرت كرده مي‌باشد . كيف پول
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران سالانه حدود ۲۰ ميليون جلد پوست سبك گوسفندي، استحصال مي‌كند و يكي از مطرح ترين كشورهاي دارنده منابع پوست در عالم است، اما اكنون به عامل حجم بالاي استحصال پوست در مرزو بوم و عدم وجود ظرفيت توليدي، تنها جذب ۱۰ درصد توليد ها جهت مصارف داخلي ميسر ميباشد و اضافي ۹۰ درصدي توليد به ناچار مي بايست صادر شود . خريد كيف پول
مدير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم ايران گفت: متاسفانه طي سه ده سال قبل به ادله عدم توجه كافي به اين صنعت، قابليت و امكان توليد چرم مرغوب با ارزش رقابتي جهت صادرات محصولات چرمي به وجود نيامده و كشور ايران همچنان به عنوان صادركننده توليدها نيمه‌ساخته سالامبور و وت‌بلو در جهان شناخته مي‌گردد . كيف پول مردانه
او تصريح كرد: نبود راهبرد مشخص و عدم وجود زيرساخت‌ مناسب، بالا بودن بها تمام‌شده، بالا بودن تعرفه واردات مواد شيميايي و اتومبيل آلات، فرسودگي واحدهاي جانور جهت ايجاد چرم صادراتي و همچنين عدم عضويت ايران در اداره تجارت جهاني و بازخورد با تعرفه‌‌هاي مضاعف بالا در بازارهاي هدف صادراتي، باعت شده تا محصولات به چهره سالامبور با توليد ارزش افزوده ۲۵ درصد و وتبلو با ساخت بها افزوده ۳۵ درصد صادر ‌شود . كيف پول زنانه
كاشاني‌پور گفت: با توجه به عدم حمايت از اين صنعت ازجانب متوليان مربوطه از سال‌هاي گذشته تا‌كنون، حالا وزارت صنعت فقط با شعار حمايت از توليد، به احوال عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندي از مقدمه سال ۹۴ روي آورده و عملا به جاي حمايت از اين صنعت با سابقه و با ظرفيت، به سياست تنبيه روي آورده ميباشد . 
مديريت اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم جمهوري اسلامي ايران افزود: متاسفانه اين منش باعت گرديده اكنون، اخذ عارضه ها به يك معضل در اين صنعت تبديل گرديده و نه تنها به شدت به صادرات لطمه بزند؛ بلكه دستيابي به بها افزوده فراتر و ارزآوري عمده در ناحيه صادراتي را نيز با ايراد مواجه نمايد . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۲:۳۰ توسط:charmsara موضوع:

جزئيات نامه صادركنندگان سالامبور و چرم به جهانگيري


به گزارش خبرگزاري صداو سيما علي كاشاني‌پور افزود: با دقت به حالت بحراني در اين صنعت، ادامه دريافت عارضه ها و عدم اعتنا دستگاه هاي ذيربط، صادرات متوقف خواهد شد كه بر اين اساس، اين اتحاديه با ارسال طومار و درخواست از معاون نخستين رييس جمهور جهت تعيين تكليف نهايي، مبادرت كرده مي‌باشد . كيف پول
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران سالانه حدود ۲۰ ميليون جلد پوست سبك گوسفندي، استحصال مي‌كند و يكي از مطرح ترين كشورهاي دارنده منابع پوست در عالم است، اما اكنون به عامل حجم بالاي استحصال پوست در مرزو بوم و عدم وجود ظرفيت توليدي، تنها جذب ۱۰ درصد توليد ها جهت مصارف داخلي ميسر ميباشد و اضافي ۹۰ درصدي توليد به ناچار مي بايست صادر شود . خريد كيف پول
مدير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم ايران گفت: متاسفانه طي سه ده سال قبل به ادله عدم توجه كافي به اين صنعت، قابليت و امكان توليد چرم مرغوب با ارزش رقابتي جهت صادرات محصولات چرمي به وجود نيامده و كشور ايران همچنان به عنوان صادركننده توليدها نيمه‌ساخته سالامبور و وت‌بلو در جهان شناخته مي‌گردد . كيف پول مردانه
او تصريح كرد: نبود راهبرد مشخص و عدم وجود زيرساخت‌ مناسب، بالا بودن بها تمام‌شده، بالا بودن تعرفه واردات مواد شيميايي و اتومبيل آلات، فرسودگي واحدهاي جانور جهت ايجاد چرم صادراتي و همچنين عدم عضويت ايران در اداره تجارت جهاني و بازخورد با تعرفه‌‌هاي مضاعف بالا در بازارهاي هدف صادراتي، باعت شده تا محصولات به چهره سالامبور با توليد ارزش افزوده ۲۵ درصد و وتبلو با ساخت بها افزوده ۳۵ درصد صادر ‌شود . كيف پول زنانه
كاشاني‌پور گفت: با توجه به عدم حمايت از اين صنعت ازجانب متوليان مربوطه از سال‌هاي گذشته تا‌كنون، حالا وزارت صنعت فقط با شعار حمايت از توليد، به احوال عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندي از مقدمه سال ۹۴ روي آورده و عملا به جاي حمايت از اين صنعت با سابقه و با ظرفيت، به سياست تنبيه روي آورده ميباشد . 
مديريت اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم جمهوري اسلامي ايران افزود: متاسفانه اين منش باعت گرديده اكنون، اخذ عارضه ها به يك معضل در اين صنعت تبديل گرديده و نه تنها به شدت به صادرات لطمه بزند؛ بلكه دستيابي به بها افزوده فراتر و ارزآوري عمده در ناحيه صادراتي را نيز با ايراد مواجه نمايد . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۲:۰۳ توسط:charmsara موضوع:

انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي


لشگري ادامه داد: تشكيل كميته دايمي كه از پيشنهادهاي توليد كننده مهدي‌ قاضي‌پور رييس كميسيون صنعت بود يك قدم به جلو مي‌باشد . اين كميته ضمن اين كه نيازهاي واقعي و صنعت پايين‌دستي محصولات پتروشيمي را اندازه‌گيري و اعلام مي‌نمايد بر ساخت آن متاع ارزيابي و پايش آن را انجام مي دهد . 

وي گفت: انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي تا قوام به دست آوردن بي نقص اين كميته و سرعت پيدا كردن فعاليت آن بايد ضمن نظم بخش اعظم در عرضه كالاهاي مسئله نياز صنايع پايين‌دستي، عرضه را هم ارتقا دهند تا مشكل‌ها تامين مواد صنعت هاي پايين‌دستي به دست‌كم رسد . 
نمايندگان صنايع تكميلي پتروشيمي از طرز اتحاديه ها و تشكل هاي ذي‌ربط و با تاييد كميسيون صنايع اتاق ايران، نمايندگان صنعت هاي بالا دستي پتروشيمي از شيوه انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نماينده محل كار صنايع ذيل دستي پتروشيمي از شيوه كمپاني ملي صنعت هاي پتروشيمي معرفي مي گردند . 

وظايف كميته به شرح زير خواهد بود: – هماهنگي در خصوص برآورد واقعي نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي مرز و بوم در هر زمان شش ماهه و اعلام آن به توليد كنندگان و مصرف كنندگان جهت برنامه ريزي ادواري ايجاد . 
– پايش تلاش شركت هاي پتروشيمي و صنعت هاي تكميلي در خصوص برنامه هاي اعلامي كميته . 
– راستي آزمايي كار توليدي شركت اي متقاضي در حوزه صنايع تكميلي با استعمال از ابزارهاي متفاوت . 
۳- تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي صنعت هاي تكميلي پتروشيمي موظفند مقادير محصولات زمينه نياز هر زمان شش ماهه خويش به همپا تلاش واقعي مصرف عصر شش ماهه قبلي خود را حداكثر تا ۲ ماه از هر عصر شش ماهه آتي تهيه و پس از اخذ تاييديه از تشكل ذي‌ربط در اختيار كميته فراروگريز دهند . 
تبصره: ليست تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي ذيل دستي كه مجاز به ارايه داده ها مربوط به اين بند مي باشند،بايد تا قبل از اين به تاييد وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسد . 
۴- كميته مكلف است پس از اخذ اطلاعان زمينه بند ۳ اين دستور العمل و انجام آناليز هاي اضطراري ، حداكثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام اطلاعات نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي در يك دوره شش ماهه به شركت هاي بالا دستي پتروشيمي مبادرت نمايد . 
۵- انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي با هماهنگي فعاليت تيم هاي تخصصي ، حداكثر تا يك ماه قبل از هر دوره شش ماهه آتي ، نسبت به هماهنگي هاي حتمي براي برنامه ريزي توليد كمپاني هاي پتروشيمي اقدام خواهد نمود . 
۶- ميزان عرضه هفتگي توليد ها پتروشيمي در چارچوب برنامه ايجاد و مصرف مورد بند ۳،۴ و ۵ اين دستور العمل بوسيله كميته انتخاب و ابلاغ مي‌گردد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۱:۰۳ توسط:charmsara موضوع:

انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي


لشگري ادامه داد: تشكيل كميته دايمي كه از پيشنهادهاي توليد كننده مهدي‌ قاضي‌پور رييس كميسيون صنعت بود يك قدم به جلو مي‌باشد . اين كميته ضمن اين كه نيازهاي واقعي و صنعت پايين‌دستي محصولات پتروشيمي را اندازه‌گيري و اعلام مي‌نمايد بر ساخت آن متاع ارزيابي و پايش آن را انجام مي دهد . 

وي گفت: انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي تا قوام به دست آوردن بي نقص اين كميته و سرعت پيدا كردن فعاليت آن بايد ضمن نظم بخش اعظم در عرضه كالاهاي مسئله نياز صنايع پايين‌دستي، عرضه را هم ارتقا دهند تا مشكل‌ها تامين مواد صنعت هاي پايين‌دستي به دست‌كم رسد . 
نمايندگان صنايع تكميلي پتروشيمي از طرز اتحاديه ها و تشكل هاي ذي‌ربط و با تاييد كميسيون صنايع اتاق ايران، نمايندگان صنعت هاي بالا دستي پتروشيمي از شيوه انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نماينده محل كار صنايع ذيل دستي پتروشيمي از شيوه كمپاني ملي صنعت هاي پتروشيمي معرفي مي گردند . 

وظايف كميته به شرح زير خواهد بود: – هماهنگي در خصوص برآورد واقعي نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي مرز و بوم در هر زمان شش ماهه و اعلام آن به توليد كنندگان و مصرف كنندگان جهت برنامه ريزي ادواري ايجاد . 
– پايش تلاش شركت هاي پتروشيمي و صنعت هاي تكميلي در خصوص برنامه هاي اعلامي كميته . 
– راستي آزمايي كار توليدي شركت اي متقاضي در حوزه صنايع تكميلي با استعمال از ابزارهاي متفاوت . 
۳- تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي صنعت هاي تكميلي پتروشيمي موظفند مقادير محصولات زمينه نياز هر زمان شش ماهه خويش به همپا تلاش واقعي مصرف عصر شش ماهه قبلي خود را حداكثر تا ۲ ماه از هر عصر شش ماهه آتي تهيه و پس از اخذ تاييديه از تشكل ذي‌ربط در اختيار كميته فراروگريز دهند . 
تبصره: ليست تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي ذيل دستي كه مجاز به ارايه داده ها مربوط به اين بند مي باشند،بايد تا قبل از اين به تاييد وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسد . 
۴- كميته مكلف است پس از اخذ اطلاعان زمينه بند ۳ اين دستور العمل و انجام آناليز هاي اضطراري ، حداكثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام اطلاعات نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي در يك دوره شش ماهه به شركت هاي بالا دستي پتروشيمي مبادرت نمايد . 
۵- انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي با هماهنگي فعاليت تيم هاي تخصصي ، حداكثر تا يك ماه قبل از هر دوره شش ماهه آتي ، نسبت به هماهنگي هاي حتمي براي برنامه ريزي توليد كمپاني هاي پتروشيمي اقدام خواهد نمود . 
۶- ميزان عرضه هفتگي توليد ها پتروشيمي در چارچوب برنامه ايجاد و مصرف مورد بند ۳،۴ و ۵ اين دستور العمل بوسيله كميته انتخاب و ابلاغ مي‌گردد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۰۹:۱۷ توسط:charmsara موضوع:

انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي


لشگري ادامه داد: تشكيل كميته دايمي كه از پيشنهادهاي توليد كننده مهدي‌ قاضي‌پور رييس كميسيون صنعت بود يك قدم به جلو مي‌باشد . اين كميته ضمن اين كه نيازهاي واقعي و صنعت پايين‌دستي محصولات پتروشيمي را اندازه‌گيري و اعلام مي‌نمايد بر ساخت آن متاع ارزيابي و پايش آن را انجام مي دهد . 

 

 

 
وي گفت: انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي تا قوام به دست آوردن بي نقص اين كميته و سرعت پيدا كردن فعاليت آن بايد ضمن نظم بخش اعظم در عرضه كالاهاي مسئله نياز صنايع پايين‌دستي، عرضه را هم ارتقا دهند تا مشكل‌ها تامين مواد صنعت هاي پايين‌دستي به دست‌كم رسد . 
نمايندگان صنايع تكميلي پتروشيمي از طرز اتحاديه ها و تشكل هاي ذي‌ربط و با تاييد كميسيون صنايع اتاق ايران، نمايندگان صنعت هاي بالا دستي پتروشيمي از شيوه انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نماينده محل كار صنايع ذيل دستي پتروشيمي از شيوه كمپاني ملي صنعت هاي پتروشيمي معرفي مي گردند . 

 

 
وظايف كميته به شرح زير خواهد بود: – هماهنگي در خصوص برآورد واقعي نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي مرز و بوم در هر زمان شش ماهه و اعلام آن به توليد كنندگان و مصرف كنندگان جهت برنامه ريزي ادواري ايجاد . 
– پايش تلاش شركت هاي پتروشيمي و صنعت هاي تكميلي در خصوص برنامه هاي اعلامي كميته . 
– راستي آزمايي كار توليدي شركت اي متقاضي در حوزه صنايع تكميلي با استعمال از ابزارهاي متفاوت . 
۳- تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي صنعت هاي تكميلي پتروشيمي موظفند مقادير محصولات زمينه نياز هر زمان شش ماهه خويش به همپا تلاش واقعي مصرف عصر شش ماهه قبلي خود را حداكثر تا ۲ ماه از هر عصر شش ماهه آتي تهيه و پس از اخذ تاييديه از تشكل ذي‌ربط در اختيار كميته فراروگريز دهند . 
تبصره: ليست تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي ذيل دستي كه مجاز به ارايه داده ها مربوط به اين بند مي باشند،بايد تا قبل از اين به تاييد وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسد . 
۴- كميته مكلف است پس از اخذ اطلاعان زمينه بند ۳ اين دستور العمل و انجام آناليز هاي اضطراري ، حداكثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام اطلاعات نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي در يك دوره شش ماهه به شركت هاي بالا دستي پتروشيمي مبادرت نمايد . 
۵- انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي با هماهنگي فعاليت تيم هاي تخصصي ، حداكثر تا يك ماه قبل از هر دوره شش ماهه آتي ، نسبت به هماهنگي هاي حتمي براي برنامه ريزي توليد كمپاني هاي پتروشيمي اقدام خواهد نمود . 
۶- ميزان عرضه هفتگي توليد ها پتروشيمي در چارچوب برنامه ايجاد و مصرف مورد بند ۳،۴ و ۵ اين دستور العمل بوسيله كميته انتخاب و ابلاغ مي‌گردد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۰۷:۰۸ توسط:charmsara موضوع:

انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي


لشگري ادامه داد: تشكيل كميته دايمي كه از پيشنهادهاي توليد كننده مهدي‌ قاضي‌پور رييس كميسيون صنعت بود يك قدم به جلو مي‌باشد . اين كميته ضمن اين كه نيازهاي واقعي و صنعت پايين‌دستي محصولات پتروشيمي را اندازه‌گيري و اعلام مي‌نمايد بر ساخت آن متاع ارزيابي و پايش آن را انجام مي دهد . 

 

 

 
وي گفت: انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي تا قوام به دست آوردن بي نقص اين كميته و سرعت پيدا كردن فعاليت آن بايد ضمن نظم بخش اعظم در عرضه كالاهاي مسئله نياز صنايع پايين‌دستي، عرضه را هم ارتقا دهند تا مشكل‌ها تامين مواد صنعت هاي پايين‌دستي به دست‌كم رسد . 
نمايندگان صنايع تكميلي پتروشيمي از طرز اتحاديه ها و تشكل هاي ذي‌ربط و با تاييد كميسيون صنايع اتاق ايران، نمايندگان صنعت هاي بالا دستي پتروشيمي از شيوه انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نماينده محل كار صنايع ذيل دستي پتروشيمي از شيوه كمپاني ملي صنعت هاي پتروشيمي معرفي مي گردند . 

 

 
وظايف كميته به شرح زير خواهد بود: – هماهنگي در خصوص برآورد واقعي نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي مرز و بوم در هر زمان شش ماهه و اعلام آن به توليد كنندگان و مصرف كنندگان جهت برنامه ريزي ادواري ايجاد . 
– پايش تلاش شركت هاي پتروشيمي و صنعت هاي تكميلي در خصوص برنامه هاي اعلامي كميته . 
– راستي آزمايي كار توليدي شركت اي متقاضي در حوزه صنايع تكميلي با استعمال از ابزارهاي متفاوت . 
۳- تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي صنعت هاي تكميلي پتروشيمي موظفند مقادير محصولات زمينه نياز هر زمان شش ماهه خويش به همپا تلاش واقعي مصرف عصر شش ماهه قبلي خود را حداكثر تا ۲ ماه از هر عصر شش ماهه آتي تهيه و پس از اخذ تاييديه از تشكل ذي‌ربط در اختيار كميته فراروگريز دهند . 
تبصره: ليست تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي ذيل دستي كه مجاز به ارايه داده ها مربوط به اين بند مي باشند،بايد تا قبل از اين به تاييد وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسد . 
۴- كميته مكلف است پس از اخذ اطلاعان زمينه بند ۳ اين دستور العمل و انجام آناليز هاي اضطراري ، حداكثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام اطلاعات نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي در يك دوره شش ماهه به شركت هاي بالا دستي پتروشيمي مبادرت نمايد . 
۵- انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي با هماهنگي فعاليت تيم هاي تخصصي ، حداكثر تا يك ماه قبل از هر دوره شش ماهه آتي ، نسبت به هماهنگي هاي حتمي براي برنامه ريزي توليد كمپاني هاي پتروشيمي اقدام خواهد نمود . 
۶- ميزان عرضه هفتگي توليد ها پتروشيمي در چارچوب برنامه ايجاد و مصرف مورد بند ۳،۴ و ۵ اين دستور العمل بوسيله كميته انتخاب و ابلاغ مي‌گردد

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۰۶:۰۵ توسط:charmsara موضوع:

انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي


لشگري ادامه داد: تشكيل كميته دايمي كه از پيشنهادهاي توليد كننده مهدي‌ قاضي‌پور رييس كميسيون صنعت بود يك قدم به جلو مي‌باشد . اين كميته ضمن اين كه نيازهاي واقعي و صنعت پايين‌دستي محصولات پتروشيمي را اندازه‌گيري و اعلام مي‌نمايد بر ساخت آن متاع ارزيابي و پايش آن را انجام مي دهد . 


وي گفت: انتظار ميرود شركت‌هاي پتروشيمي تا قوام به دست آوردن بي نقص اين كميته و سرعت پيدا كردن فعاليت آن بايد ضمن نظم بخش اعظم در عرضه كالاهاي مسئله نياز صنايع پايين‌دستي، عرضه را هم ارتقا دهند تا مشكل‌ها تامين مواد صنعت هاي پايين‌دستي به دست‌كم رسد . 
نمايندگان صنايع تكميلي پتروشيمي از طرز اتحاديه ها و تشكل هاي ذي‌ربط و با تاييد كميسيون صنايع اتاق ايران، نمايندگان صنعت هاي بالا دستي پتروشيمي از شيوه انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نماينده محل كار صنايع ذيل دستي پتروشيمي از شيوه كمپاني ملي صنعت هاي پتروشيمي معرفي مي گردند . 


وظايف كميته به شرح زير خواهد بود: – هماهنگي در خصوص برآورد واقعي نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي مرز و بوم در هر زمان شش ماهه و اعلام آن به توليد كنندگان و مصرف كنندگان جهت برنامه ريزي ادواري ايجاد . 
– پايش تلاش شركت هاي پتروشيمي و صنعت هاي تكميلي در خصوص برنامه هاي اعلامي كميته . 
– راستي آزمايي كار توليدي شركت اي متقاضي در حوزه صنايع تكميلي با استعمال از ابزارهاي متفاوت . 
۳- تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي صنعت هاي تكميلي پتروشيمي موظفند مقادير محصولات زمينه نياز هر زمان شش ماهه خويش به همپا تلاش واقعي مصرف عصر شش ماهه قبلي خود را حداكثر تا ۲ ماه از هر عصر شش ماهه آتي تهيه و پس از اخذ تاييديه از تشكل ذي‌ربط در اختيار كميته فراروگريز دهند . 
تبصره: ليست تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي ذيل دستي كه مجاز به ارايه داده ها مربوط به اين بند مي باشند،بايد تا قبل از اين به تاييد وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسد . 
۴- كميته مكلف است پس از اخذ اطلاعان زمينه بند ۳ اين دستور العمل و انجام آناليز هاي اضطراري ، حداكثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام اطلاعات نياز داخلي صنايع تكميلي پتروشيمي در يك دوره شش ماهه به شركت هاي بالا دستي پتروشيمي مبادرت نمايد . 
۵- انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي با هماهنگي فعاليت تيم هاي تخصصي ، حداكثر تا يك ماه قبل از هر دوره شش ماهه آتي ، نسبت به هماهنگي هاي حتمي براي برنامه ريزي توليد كمپاني هاي پتروشيمي اقدام خواهد نمود . 
۶- ميزان عرضه هفتگي توليد ها پتروشيمي در چارچوب برنامه ايجاد و مصرف مورد بند ۳،۴ و ۵ اين دستور العمل بوسيله كميته انتخاب و ابلاغ مي‌گردد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۰۵:۴۲ توسط:charmsara موضوع:

نمايشگاه ها بايد قانونمند شوند


ما به تيتر اتاق صنفها ايران معتقديم برپايي نمايشگاهها هم از نظر ساختار ضابطه مند و استاندارد شوند همانند تمام صنف ها كه هدايت شده اند و براساس ساختارهاي قانوني ماليات ، بيمه ، عوارض و هزينه هاي صنف خود را پرداخت مي نمايند متولي عرضه كنندگان جنس در نمايشگاههاي بهاره نيز نخستين اينكه خويش توليدكننده باشند نه واسطه ، در راستي جواز صنفي داشته باشند و فروشگاه دار باشند و حق واگذاري امتياز غرفه به غير را نداشته باشند به طبع كالاي اهل ايران عرضه نمايند نه كالاي بنجل و وارداتي دوم مي بايست ۳۰ درصد زير قيمت عرف بازار متاع عرضه كنند . 


لزوم برنامه ريزي كلان براي واحدهاي صنفي نزديك به ۶۶۰ هزار واحد توليدي صنفي داريم كه در مملكت فعاليت مي كنند ولي از اين تعداد تنها در حدود ۸۱ هزار واحد صنفي ذيل گروه بخش صنعت بوده و در شهرك ها كار مي كنند و متاسفانه برنامه ريزان كلان ميهن مابقي واحدهاي توليدي را به عنوان واحدهاي پايين پله اي در نظر مي گيرند در صورتي كه ۹۳ درصد ساخت پوشاك سرزمين بوسيله واحد صنعتي كه جواز ندارند و يا اين كه ۹۸ ساخت كيف و كفش در واحدي زير پوشش صنف‌ها انجام مي شود و ما هيچ برنامه اي براي توسعه و گسترش انها نداريم و صرفا واحدهاي بزرگ چشم مي شوند . 


صنف‌ها ۵/ ۱۷ ( هفده و نيم ) درصد از ايجاد ناخالص داخلي ( GDP ) را بخ خويش اختصاص مي دهند در صورتي كه كل سهم توليد ناخالص داخلي بخش تعاون در مملكت ۵ درصد آن نيز بصورت اسمي نه رسمي ميباشد اما مي بينيم در برنامه هاي توسعه و گسترش اي دولت بخش تعاون دارنده مقام ويژه اي ميباشد و يا اين كه سهم كل بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي تنها ۱۲ درصد مي باشد كه عمده­اي از صنعت را هم صنف ها تشكيل مي­ دهند . از اين رو سعي مي كنيم با تفاهم با بانك مركزي در سال آتي بتوانيم نقش صنف‌ها در ساخت ناخالص داخلي را بصورت منقطع توصيف كنيم و آمار قانوني داشته باشيم . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۷:۵۹ توسط:charmsara موضوع:

كنيا بستر مناسبي براي ورود توليدات ايراني است


به گزارش ايرنا، هادي فرجوند روز چهارشنبه در همايش كنيا و معرفي فرصت هاي تجاري اين مرز و بوم در تالار غدير استانداري استان مركزي، افزود: جذب بازار ۴۲ ميليون نفري مرزو بوم كنيا زمينه حضور صنعتگران و بازرگانان اهل ايران را به جمعيت ۱۶۰ ميليون نفري شرق قاره آفريقا آماده مي نمايد . 
او ادامه داد: پرورش اقتصادي مملكت كنيا از ۱۰ سال گذشته مثبت بوده به طوري كه در سال گذشته ميلادي، اين كشور رويش پنج درصدي را تجربه كرد كه اين اساسي بسط طبقه ميانگين را به دنبال داشته مي باشد . 
سفير جمهوري اسلامي ايران در كنيا ابلاغ كرد: رشد طبقه متوسط در مرز و بوم كنيا، نيازهاي نامحدودي در همه بخش هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي را به دنبال داشته و سيل صنعتگران كشورهاي اروپايي، آسيايي و آمريكايي را به اين كشور روانه كرده مي باشد . 
وي گفت: صنعتگران و بازرگانان تركيه اي، آمريكايي، تانزانيايي، هلندي و چيني در بخش صنعت، عربستاني در بخش كشاورزي و ايتاليايي ها در بخش خدمات در سرزمين كنيا حضور لبريز رنگي دارا‌هستند . 
فرجوند بيان كرد: صنعتگران و بازرگانان جمهوري اسلامي ايران به خصوص استان مركزي براي جذب بازار مصرف كنيا بايستي در اسرع وقت با گروه هاي تخصصي و كارشناسي در تمامي بخش هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي در اين مرزوبوم حضور پيدا كرده و زمينه توسعه و گسترش مراودات تجاري با اين مملكت را فراهم كنند . 
وي ابلاغ كرد: فرش دستباف و ماشيني، منسوجات، پارچه و پوشاك، انواع مواد غذايي، مواد شوينده، كيف، كفش و محصولات چرمي، انواع مواد پتروشيمي و نفتي، مصالح ساختماني، كليد و پريز، اسباب خانگي، اشكال آهن آلات، اتومبيل آلات كشاورزي و راهسازي، خودرو و كاميون، تجهيزات پزشكي، گل و محصولات گلخانه اي و گوشت سپيد و قرمز رنگ بيشترين بازار مصرف در كنيا را دارااست كه بازرگانان و صنعتگران ايراني و استان مركزي بضاعت صادرات اين توليدات را دارا هستند . 
سفير جمهوري اسلامي كشور ايران در كنيا ابلاغ كرد: مرزوبوم كنيا در بخش هاي سرويس ها فني و مهندسي، سدسازي و آبرساني، توليد و اكتشافات نفتي، بهداشت و درمان، هتلداري، كشت فرا سرزميني، فرآورده هاي لبني، توليد كنسانتره و ساخت مبلمان بازار قابل قبولي دارااست كه صنعتگران اهل ايران مي توانند در اين بخش ها هم كار كنند . 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۳:۳۱ توسط:charmsara موضوع:

قيمت دي لتيل هگزانول و ارتوزايلين كاهش يافت


به 
گزارش خبر نگار صنعت كفش ، تابلوي معاملات فيزيكي بورس​ مال امروز معاملات دي اتيل هگزانول و ارتوزايلين را با اين آمار تصويب نمود: 
دياتيل 
هگزانول: 
متوسط 
ارزش داد و ستد شده: ۳۷۲۵۴ ريال 
بها 
پايه: ۳۲۰۱۹ ريال 
نسبت رقابت: ۱ .۱۶۳ 
ميزان 
عرضه: ۱۱۰۰ تن 
مقدار 
تقاضا: ۱۷۷۱ تن 
نسبت تقاضا به عرضه: ۱ .۶۱ 
ارتوزتيلين: 
متوسط 
ارزش خريد و فروش شده: ۲۳۱۶۸ ريال 
بها 
پايه: ۲۳۱۶۸ ريال 
نسبت 
رقابت: ۱ 
ميزان 
عرضه: ۱۰۰۰ تن 
اندازه 
تقاضا: ۱۰۰۰ تن 
نسبت 
تقاضا به عرضه: ۱ 
مقايسه با داد و ستد ششم ارديبهشت ماه نشان مي‌دهد كه بها خريد و فروش شده دي اتيل هگزانول ، ۶ درصد كاهش داشته و نسبت رقابت هم نسبت به داد و ستد قبلي ۶ درصد كاهش داشته و نبست تقاضا به عرضه فارغ از تغيير تحول بوده مي باشد . همينطور قيمت معامله گرديده ارتوزايلين نسبت به معامله گذشته ۱ درصد كاهش يافته و نسبت رقابت و نسبت تقاضا به عرضه فارغ از تغيير تحول مانده است . 
خاطر نشان ميسازد پيگيريهاي تشكلهاي صمايع تحت دستي از گزاره جامعه صنعت كفش ايران براي تغيير تحول طريق ايجاد به ۸۸ تن موجب آن شويد واحدهاي بيشتري به الكل دست يابند و اين فرمان باعث كاهش ۵۰۰۰ ريالي نسبت به هفته قبل شد . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۰۳:۴۴ توسط:charmsara موضوع: